Konkurs “Studenci Projektują” 2017/2018 – WYNIKI

Na 5. konkurs „Studenci projektują” napłynęły projekty następujących osób:

Agaty Bajorskiej (dwa projekty)
Aleksandry Wolny (trzy projekty)
Klaudii Korcz
Leny Waskań

W dniu 06.10.2017 r. Jury Konkursowe w składzie:
Dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
Dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów (kierownik konferencji)
Dr Elżbieta Jamróz-Stolarska
Dr Ewa Repucho  (kierownik konkursu)
Dr Rafał Werszler
Dr Renata Piotrowska (nieobecna)

Wyłoniło projekt zwycięski:

I miejsce – Agaty Bajorskiej (projekt żółty)
II miejsce – Aleksandry Wolny (za wszystkie projekty)
III miejsce – Klaudia Korcz
Wyróżnienie – Lena Waskań

Zwycięzcom gratulujemy!