Konkurs “Studenci Projektują” 2017/2018

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

dla studentów obu kierunków Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

 

 

CO TO ZA KONKURS?

Organizatorem konkursu jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykonanie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z kierownikiem Konkursu) i rozdany uczestnikom konferencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów – kierownik Konferencji,

– dr Renata Piotrowska – sekretarz Konfrencji,

– dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk – członek Komisji,

– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,

– dr Rafał Werszler – członek Komisji.

– dr Ewa Repucho – kierownik Konkursu

 

 

 

 

JAKIE NAGRODY PRZEWIDZIANO DLA ZWYCIĘZCÓW?

Zwycięski projekt (I miejsce) będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta. Zwycięzca otrzyma także książkę (zakres tematyczny: typografia, projektowanie graficzne)  i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają książkę i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

 

 

 

CO MAM ZAPROJEKTOWAĆ?

Pakiet materiałów konferencyjnych, czyli:

– plakat w formacie A2/A3 (kolorowy);

– program konferencji w dowolnym ekonomicznym formacie (kolorowy);

– identyfikator dla uczestników w formacie 5,5×9 cm (kolorowy);

– kilka przykładowych stron książeczki abstraktów, wraz ze stroną tytułową w formacie A4 (w odcieniach szarości).

Wszystkie druki powinien łączyć wspólny system identyfikacji wizualnej.

 

 

 

NA JAKI TEMAT? PROSZĘ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Konferencja naukowa pod tytułem „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”. 

Biblioteki zawsze pełniły ważną rolę w życiu społeczeństw. Ich funkcje i zadania różniły się na przestrzeni dziejów i były uwarunkowane wieloma czynnikami. Zawsze przechowywały dorobek myśli ludzkiej, a z czasem stawały się ważnymi miejscami intelektualnej pracy, edukacji, informacji i rozrywki. Postępująca digitalizacja oraz wzrost znaczenia usług mobilnych powodują, że instytucje te zmieniają się, przeobrażeniu ulegają ich struktury i organizacja, poszerza się krąg zadań, rosną oczekiwania czytelników/użytkowników/klientów wobec samej instytucji i jej pracowników – bibliotekarzy. Współczesna biblioteka to instytucja hybrydowa, która poza wciąż rosnącymi zasobami cyfrowymi nadal gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory tradycyjne.

Celem konferencji jest podjęcie tematu zadań i funkcji bibliotek różnych typów, w przeszłości i współcześnie, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką konferencji w wybrany przez jej uczestników sposób, zwłaszcza poprzez przygotowanie referatów, komunikatów, posterów, udział w dyskusji.

Zakres konferencji będzie oscylował wokół najważniejszych dla bibliotek zjawisk i ich elementów składowych, w historycznym i współczesnym aspekcie. Podjęte zostaną wątki dotyczące zmieniającego się na przestrzeni dziejów znaczenia bibliotek, stosownie do czasu, rozwoju nauki, zapotrzebowania społecznego i postępu technologicznego.

 

Tematyka obrad obejmie następujące zagadnienia:

 • ewolucja definicji bibliotek i ich funkcji; wizja, misja i strategia działania bibliotek; koncepcje biblioteczne; programy biblioteczne,
 • sens i sposób funkcjonowania sieci, systemów i konsorcjów bibliotecznych; współpraca bibliotek i systemów bibliotecznych; współdziałanie z innymi podmiotami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i in.,
 • zbiory biblioteczne – ich zróżnicowanie i funkcje, sposoby wykorzystywania, eksponowania, promowania,
 • pracownicy bibliotek i ich zmieniające się zadania; postrzeganie zawodu bibliotekarza, stereotypy z tym związane i metody ich przełamywania; nowe wyzwania,
 • budynki i lokale biblioteczne, które zawsze odpowiadały funkcjom i zadaniom bibliotek (jak wyglądała ta ewolucja, czym teraz charakteryzują się pomieszczenia bibliotek i w jaki sposób dostosowują się do bieżących potrzeb i funkcji bibliotek),
 • procesy biblioteczne (planowanie, gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informowanie, organizacja pracy pedagogicznej, ewaluacja i badanie jakości, marketing i promocja),
 • cyfryzacja zbiorów i usług, związane z tym przemiany, korzyści i straty ponoszone w kontekście funkcji bibliotek i ich przyszłości,
 • użytkownicy – ich potrzeby i oczekiwania wobec historycznych i współczesnych bibliotek, metody komunikowania się z nimi, odpowiadanie na ich bieżące zapotrzebowania i przygotowywanie odpowiedniej oferty (zbiorów, usług, działań promocyjnych, marketingowych); praca na rzecz użytkowników wykluczonych,
 • komunikacja biblioteczna (i współczesne odczytanie schematu komunikacyjnego),
 • bibliotekarstwo jako dziedzina praktycznej wiedzy, zwłaszcza w jego modelowym ujęciu,
 • badania poświęcone funkcjom bibliotek, bibliotekarzy i bibliotekarstwa.

 

Liczymy na oryginalne pomysły i nowatorskie ujęcie.

 

 

 

ILE MAM CZASU?

Prace należy przesyłać do 4 października 2017 r.

Ogłoszenie wyników 6 października 2017 r.

 

 

 

W JAKIM PROGRAMIE PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

Projekt powinien być wykonany w programie InDesign (w legalnej wersji!), bezpłatnym programie Scribus, lub innym programie nadającym się do tego typu prac, wybranym przez uczestnika konkursu.

Gotową pracę należy oddać w:

– w pliku otwartym,

– w pliku PDF,

– oraz w formie wydrukowanej (plakat w kolorze, pozostałe druki niekoniecznie).

Pliki można przesłać pocztą elektroniczną na adres: rafal.werszler@uwr.edu.pl lub dostarczyć osobiście do pokoju 102 do dr Rafała Werszlera, razem z wydrukiem.

 

 

 

CO TO ZNACZY, ŻE PROJEKT MA BYĆ EKONOMICZNY?

Projekt nie powinien być zbyt drogi w realizacji. Należy dostosować format do objętości tekstu, nie stosować specjalnych papierów, tłoczenia oraz luksusowych form uszlachetniania druku.

 

 

 

O CZYM JESZCZE MUSZĘ PAMIĘTAĆ?

 1. Każdy projekt powinien zawierać logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Na projektach kolorowych umieszcza się niebieskie logo na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na niebieskim tle). Na projektach w odcieniach szarości umieszcza się logo czarne na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na czarnym tle). Logo musi być dobrze widoczne i otoczone polem ochronnym. Nie można zniekształcać, przetwarzać, kolorować (itp.) logotypu, ani rozdzielać znaku graficznego i napisu.

Konkurs pole ochronne logotypu

Na szaro zaznaczono pole ochronne wokół logotypu (w polu ochronnym nie wolno umieszczać żadnych elementów graficznych).

 1. Projekty muszą zawierać oryginalny materiał graficzny (zgodnie z zasadami prawa autorskiego).

 

 

 

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIAŁ ZWYCIĘZCA?

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program, abstrakty i listę uczestników Konferencji. Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów, a także przygotować do druku identyfikatory.

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

– logo UWR w wersji kolorowej  i czarno-białej,

program konferencji (tekst przykładowy),

abstrakty (tekst przykładowy)

UWAGA! Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy. Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją. Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.