Jakie obowiązki będzie miał zwycięzca?

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program, abstrakty i listę uczestników Konferencji. Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy
na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów, a także przygotować do druku identyfikatory.