Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni wspierają proces dydaktyczny realizowany w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz Publikowania cyfrowego i sieciowego już w trakcie studiów, w ramach praktyk zawodowych, mają możliwość weryfikowania zgodności potrzeb a także wymagań rynku pracy z umiejętnościami oraz kompetencjami zdobywanymi w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Poznanie opinii interesariuszy zewnętrznych nt. programów kształcenia, jak również przebiegu praktyk zawodowych stanowi cenną wiedzę zapewniającą pomoc w praktycznej realizacji procesu dydaktycznego, w trosce o jego zgodność z wymogami współczesnego rynku pracy. Za te ważne wskazówki bardzo serdecznie dziękujemy!

Patrycja Hrabiec-Hojda

firma Infobrokerska (http://www.infobrokerska.pl)

członkini Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji

Monika Kaczmarek-Klose

Dyrektor wydawniczy w Wydawnictwie Dolnośląskim – Książnica, Publicat S.A.

dr Jędrzej Leśniewski

zastępca dyrektora ds. bibliotek Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

dr Marta Pękalska

Dział Informacji Naukowej

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Plasun

Senior Talent Acguisition Specialist z firmy Boldare

dr Anna Wałek

dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

 

Zob. także Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego UWr


Wybrane instytucje, w których studenci Instytutu INiB odbywali praktyki:

Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo: Kierunek Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe :
Politechnika Wrocławska Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 WrocławDolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
ul. S. Worcella 25-27
50-448 WrocławDolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego
Rynek 58
50-116 WrocławBiblioteka Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3
51-149 WrocławMiejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wroclaw

Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ul. Kościuszki 51A
50-001 WrocławGazeta Wrocławska
ul. Świętego Antoniego 2/4
50-073 WrocławAC Partners, ul. Wiśniowa 4
55-003 CzernicaDe Gruyter Open Sp. z o. o.
ul. Bogumiła Zuga 32a
01-811 Warszawa

dlaStudenta.pl sp. z.o.o
ul. Nowa 4/4
50-082 Wrocław

Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
pl. Katedralny 19
50-329 Wrocław

Wydawnictwo Dolnośląskie – Publicat S.A
ul. Podwale 62
50-010 Wrocław