Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo nowy nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Terminarz naboru:

  • Rozpoczęcie internetowej rejestracji: 26.07.2016
  • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenie opłat rekrutacyjnych: 18.09.2016
  • Ogłoszenie listy do przyjęcia w II naborze: 19.09.2016
  • Ogłoszenie listy rezerwowej w II naborze: 19.09.2016
  • Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego): 20-21.09.2016
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia w II naborze: 22.09.2016

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 9/13, pokój 207 (II p.)

Godziny przyjmowania dokumentów:

  • Wtorek 20.09.2016 r., godz. 12:00-16:00
  • Środa 21.09.2016 r., godz. 10:00-14:00