Ile mam czasu?

Prace należy przesyłać do 30 października 2015 r.

Ogłoszenie wyników 4 listopada 2015 r.