Harmonogramy

Na studiach niestacjonarnych obowiązują oznaczenia sal lub informacje podane w harmonogramach przy każdym przedmiocie.

Studia stacjonarne

Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów,
proszę sprawdzać aktualizacje!

Studia niestacjonarne

Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów,
proszę sprawdzać aktualizacje!

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022
Semestr zimowy 2022/2023
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022
Semestr zimowy 2022/2023
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
— studia I stopnia:          Rok 1         Rok 2         Rok 3
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
— studia I stopnia:               Rok 2          Rok 3
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
— studia II stopnia:        Rok 1         Rok 2
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
— studia I stopnia:          Rok 2
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
— studia I stopnia:          Rok 1          Rok 2         Rok 3
Zarządzanie informacją:

— studia II stopnia:        Rok 1