Harmonogramy

Harmonogramy prac
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Zajęcia z lektoratów językowych (SPNJO) będą odbywały się salach Instytutu Filologii Polskiej przy pl. Nankiera 15b (sale podane są w harmonogramach).

Na studiach niestacjonarnych obowiązują oznaczenia sal lub informacje podane w harmonogramach przy każdym przedmiocie.

Studia stacjonarne

Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów,
proszę sprawdzać aktualizacje!

Do dnia 03.04.2022 zajęcia są prowadzone zdalnie,
numery sal będą obowiązywać od dnia 04.04.2022.

Studia niestacjonarne

Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów,
proszę sprawdzać aktualizacje!

Do dnia 03.04.2022 zajęcia podczas zjazdów będą prowadzone zdalnie,
numery sal będą obowiązywać od dnia 04.04.2022
(zajęcia w salach w budynku IINIB).

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022
Semestr letni 2021/2022
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022
Semestr letni 2021/2022
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
— studia I stopnia:          Rok 1         Rok 2          Rok 3
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
— studia I stopnia:          Rok 1         Rok 2          Rok 3
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
— studia II stopnia:        Rok 1        Rok 2
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
— studia I stopnia:          Rok 1
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
— studia I stopnia:          Rok 1          Rok 2          Rok 3
 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
— studia II stopnia:         Rok 2