Harmonogramy prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia stacjonarne I stopnia – Harmonogram pracy Komisji

studia stacjonarne I stopnia – Harmonogram pracy Komisji (II nabór)

studia niestacjonarne I stopnia – Harmonogram pracy Komisji

studia stacjonarne II stopnia – Harmonogram pracy Komisji

studia niestacjonarne II stopnia – Harmonogram pracy Komisji

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

studia stacjonarne I stopnia – Harmonogram pracy Komisji

studia niestacjonarne I stopnia – Harmonogram pracy Komisji

studia stacjonarne II stopnia – Harmonogram pracy Komisji

studia niestacjonarne II stopnia – Harmonogram pracy Komisji