Studia i praktyki

Europejski Program Wymiany Akademickiej Erasmus+

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego od 2002 r.  uczestniczy w Europejskim Programie Wymiany Akademickiej Erasmus+. Każdego roku ambitni, osiągający dobre wyniki studenci obu kierunków (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz publikowania cyfrowego i sieciowego) oraz doktoranci Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa mogą studiować lub prowadzić pracę badawczą w jednej z następujących uczelni partnerskich Instytutu:

● Universite Paul Valery – Montpellier III (Francja) http://relations-internationales.upv.univ-montp3.fr/equipe/

Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication http://itic.univ-montp3.fr/

● Universidade de Coimbra (Portugalia) http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico

Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação   http://www.uc.pt/fluc/dfci

● Univerzita Karlova v Praze (Czechy) http://www.cuni.cz/UKEN-3.html

Institute of Information Studies and Librarianship  http://uisk.ff.cuni.cz/

●  Klaipedos Universitetas (Litwa) http://www.ku.lt/en/international-cooperation/

Department of Communications   http://www.ku.lt/smf/struktura/katedros/komunikaciju-katedra/

http://www.ku.lt/en/faculty-of-social-sciences/structure/department-of-communications/

●  Vilniaus Universitetas (Litwa) http://www.vu.lt/en/studies

Faculty of Communication  http://www.vu.lt/en/scientific-report-2012/faculties-and-institutes/faculty-of-communication

●  Univerza v Ljubljani (Słowenia) http://www.uni-lj.si/eng/

Department of Library and Information Science and Book Studies Library http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/biblio/en/index.html

http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-bibliotekarstvo-informacijsko-znanost-in-knjigarstvo.aspx

●  Sveučilište u Zadru (Chorwacja) http://www.unizd.hr/hr-hr/english/aboutus.aspx

Department of Information Sciences http://ozk.unizd.hr/

http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/odjeli/Department%20of%20LIS_13-14.pdf

●  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Chorwacja) http://www.unios.hr/index.php?t=12&g=5&i=10&j=124

Department of Information Sciences http://web.ffos.hr/infoznanosti/

● Talllinna Ülikool (Estonia) http://www.tlu.ee/exchange

Institute of Information Studies http://www.tlu.ee/en/institute-of-information-studies

● University of Borås http://www.hb.se/en/

Swedisch School of Library and Information Science http://www.hb.se/en/The-Swedish-School-of-Library-and-Information-Science-SSLIS/

Od 2008 r. istnieje także możliwość odbycia obowiązkowej lub dodatkowej praktyki studenckiej poza granicami kraju, w dowolnym państwie Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Praktyki.

NOWOŚĆ – wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

W ramach programu Erasmus+ na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać
z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Więcej informacji nt. programu Erasmus+ oraz szczegółów rekrutacji można znaleźć na stronach:http://international.uni.wroc.pl/pl

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

 

 

Do pobrania:
Oświadczenie dot. kapitału
WYKAZ OCEN UZYSKANYCH NA WYJEŹDZIE ERASMUS+
PODANIE O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
PODANIE W SPRAWIE: udzielenia trybu eksternistycznego zaliczania przedmiotów

 

Instytutowy koordynator programu Erasmus+:
dr Agnieszka Łuszpak

tel.: +48 71 375 2912
pok. 402
email:  agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl