Dyplomowanie studia II stopnia


Warunkiem ukończenia studiów II stopnia na kierunkach Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie cyfrowe i sieciowe
(w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) jest przygotowanie pracy dyplomowej (o objętości 110–140 tysięcy znaków) oraz złożenie egzaminu magisterskiego.

Student wybiera seminarium magisterskie oraz promotora drogą zapisu w systemie USOSweb (data rozpoczęcia zapisów jest każdorazowo określana we wrześniu).

Autorzy prac dyplomowych powinni zapoznać się z procedurą ukończenia studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)oraz postępować zgodnie z instrukcją dla autorów prac magisterskich


Informacje o procesie dyplomowania, dokumenty i przydatne linki zamieszczone są na stronie Wydziału Filologicznego.

Inne przydatne linki:

Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD

Wzór strony tytułowej

Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Podanie o złożenie pracy dyplomowej o niestandardowej objętości


Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące na kierunku

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(od roku akademickiego 2015/16)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
(od roku akademickiego 2015/16)


Deklaracja wyboru zakresu egzaminu magisterskiego dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(deklarację należny złożyć u promotora do 12 kwietnia u promotora)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia niestacjonarne


Tematy prac dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Instytutu Nauk o Informacji i Mediach do obrony w kolejnych latach:

INiB i PCiS (zatwierdzone w semestrze zimowym 2021/2022)


W roku akademickim 2021/22 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
Dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk Dr hab. Anna Cisło

Dr hab. Ewa Repucho

Dr hab. Halina Rusińska-Giertych

Dr hab. prof. UWr Małgorzata Góralska (sem. indyw. – 3 miejsca)

Terminy obron prac magisterskich w roku akademickim 2021/2022:

Czerwiec: 29 –
Lipiec: 4; –  6 –  ; 8 –
Wrzesień: 7 –

Informacje archiwalne

Procedura ukończenia studiów II stopnia obowiązująca od roku akademickiego 2015/16 i później:

Dokumenty dotyczące składania oraz obrony prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Filologicznym UWr

Procedura ukończenia studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD

Wzór strony tytułowej

Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Komunikat nr 5/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 12.11.2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia na kierunkach: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe (w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) jest przygotowanie pracy dyplomowej (o objętości 110 – 140 tysięcy znaków, podanie: praca dyplomowa o niestandardowej objętości) oraz złożenie egzaminu magisterskiego.

Student wybiera seminarium magisterskie oraz promotora drogą zapisu w systemie USOSweb (data rozpoczęcia zapisów jest każdorazowo określana we wrześniu).


Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące od roku akademickiego na kierunku:

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
(od roku akademickiego 2015/16)

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
(od roku akademickiego 2016/17)


Deklaracja wyboru zakresu egzaminu magisterskiego dla kierunku INB
(deklarację należny złożyć u promotora do 12 kwietnia)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia niestacjonarne

Ważne! Instrukcja dla autorów prac magisterskich


Tematy prac dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
do obrony w kolejnych latach:

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe


W roku akademickim 2021/22 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne

Dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk

Dr hab. Anna Cisło

Dr hab. Ewa Repucho

Dr hab. Halina Rusińska-Giertych

Dr hab. prof. UWr Małgorzata Góralska (sem. indyw. – 3 miejsca)


W roku akademickim 2020/21 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
prof. dr hab. B. Staniów prof. dr hab. B. Staniów
dr hab. M. Góralska
dr hab. A. Wandel

Czerwiec: 23 – zdalne; 24 – tradycyjne

Lipiec: 1 – tradycyjne/zdalne; 5, 6 – tradycyjne; 7, 8 – zdalne

Wrzesień: 8 – tradycyjne; 9 – zdalne; 10 – mieszane (jeśli będzie taka potrzeba).

Studenci kierunku PCiS wybierają seminarium magisterskie w ciągu dwóch pierwszych tygodni pierwszego semestru studiów.

W roku akademickim 2019/20 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr B. Koredczuk dr hab. prof. UWr B. Staniów
dr hab. prof. UWr M. Matwijów
dr hab. M. Góralska
dr hab. E. Repucho

W roku akademickim 2018/19 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr B. Staniów dr A. Wandel
dr hab. prof. UWr B. Koredczuk dr hab. A. Firlej-Buzon
dr hab. M. Góralska
dr A. Cisło

Terminy obron prac magisterskich w roku akademickim 2018/19:

Czerwiec: 17.06, 26.06, 28.06; Lipiec: 1.07, 3.07, 5.07; Wrzesień: 25.09; Październik: 30.10

W roku akademickim 2017/18 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr B. Koredczuk dr hab. prof. UWr B. Staniów
dr hab. prof. UWr M. Matwijów dr hab. M. Góralska
dr E. Repucho
dr A. Łuszpak
dr hab. A. Firlej-Buzon

Tematy prac dyplomowych realizowane na studiach II stopnia w latach 2016/17-2017/18

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk dr hab. Aneta Firlej-Buzon
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów dr hab. Małgorzata Góralska
dr Bożena Hojka

Tematy prac dyplomowych realizowane na studiach II stopnia w latach 2015/16-2016/17

INB studia stacjonarne INB studia niestacjonarne
dr hab. Małgorzata Góralska dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak
dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz

Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach II stopnia INB w latach 2014/15-2015/16

dr hab. Aneta Firlej-Buzon,
dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk,
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów

Terminy obron 2015/2016:

Czerwiec: 29.06; Lipiec: 8.07, 14.07; Wrzesień: 16.09, 28.09

Dodatkowy termin obron prac dyplomowych dla kierunków PCiS i INB wyznaczono na środę 24 X 2018 r.
Terminy obron prac magisterskich w roku akademickim 2017/18 dla kierunku PCiS:

Czerwiec: 19; Lipiec: 4, 9; Wrzesień: 26

Terminy obron prac magisterskich w roku akademickim 2017/18 dla kierunku INiB:

Czerwiec: 19, 29; Lipiec: 9; Wrzesień: 19