Dyplomowanie studia I stopnia

Zgodnie z programem studiów, student III roku studiów I stopnia w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach (wszystkie kierunki, wszystkie tryby)
zobowiązany jest zrealizować seminarium licencjackie w semestrach V i VI oraz napisać pracę licencjacką (o objętości 55–70 tysięcy znaków).

Student ma prawo do wyboru seminarium licencjackiego, którego tematyka jest zgodna z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie.
Zaliczenie seminarium następuje w semestrze VI po złożeniu pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora seminarium licencjackiego.

Studenci kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe, studia stacjonarne wybierają seminarium licencjackie i promotora w ciągu pierwszych dwóch tygodni V semestru studiów. 
Zapisy na seminarium licencjackie odbywają się przez USOS (data rozpoczęcia zapisów podawana jest we wrześniu).

Autorzy prac dyplomowych powinni zapoznać się z procedurą ukończenia studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych)oraz postępować zgodnie z instrukcją dla autorów prac licencjackich.


Informacje o procesie dyplomowania, dokumenty i przydatne linki zamieszczone są na stronie Wydziału Filologicznego.

Inne przydatne linki:

Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD

Wzór strony tytułowej

Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Podanie o złożenie pracy dyplomowej o niestandardowej objętości


Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące na kierunku:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(od roku akademickiego 2015/16)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
(od roku akademickiego 2015/16)


Deklaracje wyboru zakresu egzaminu licencjackiego
(deklaracje należy złożyć do 28 marca u promotora)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – niestacjonarne


Tematy prac dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Instytutu Nauk o Informacji i Mediach do obrony w kolejnych latach:

2021/2022 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Publikowanie cyfrowe i sieciowe
2020/2021 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Publikowanie cyfrowe i sieciowe

W roku akademickim 2021/22 opiekunami planowanych seminariów licencjackich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
Dr Agnieszka Łobocka

Dr Agnieszka Łuszpak

Dr Paweł Bernacki

Dr Bożena Hojka

Dr Stefan Nowicki

Dr hab. Agnieszka Wandel

Dr Piotr Malak

Terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2021/2022:

Czerwiec: 29 –
Lipiec: 4; –  6 –  ; 8 –
Wrzesień: 7 –

Informacje archiwalne

Procedura ukończenia studiów obowiązująca od roku akademickiego 2015/2016 i później:

Procedura ukończenia studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Dokumenty dotyczące składania oraz obrony prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Filologicznym UWr

Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD

Wzór strony tytułowej

Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Komunikat nr 5/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 12.11.2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Zgodnie z programem studiów, każdy student III roku studiów I stopnia Instytutu INiB (wszystkie kierunki, wszystkie tryby) zobowiązany jest zrealizować seminarium licencjackie (w semestrach V i VI) oraz napisać pracę licencjacką (o objętości 55-70 tysięcy znaków, podanie: praca dyplomowa o niestandardowej objętości).
Student ma prawo do wyboru seminarium licencjackiego, którego tematyka jest zgodna z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie INiB. Zaliczenie seminarium następuje w semestrze VI po złożeniu pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora seminarium licencjackiego.

Studenci kierunku PCiS studia stacjonarne wybierają seminarium licencjackie i promotora w ciągu pierwszych dwóch tygodni V semestru studiów.
Zapisy na seminarium licencjackie odbywają się przez USOS (data rozpoczęcia zapisów podawana jest we wrześniu).


Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące od roku akademickiego na kierunku:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(od roku akademickiego 2015/16)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
(od roku akademickiego 2015/16)

Deklaracje wyboru zakresu egzaminu licencjackiego
(deklaracje należy złożyć do 28 marca u promotora)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – niestacjonarne

Ważne! Instrukcja dla autorów prac licencjackich


Tematy prac dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
do obrony w kolejnych latach:

Informacja Naukowa i BibliotekoznawstwoPublikowanie Cyfrowe i Sieciowe

W roku akademickim 2021/22 opiekunami planowanych seminariów licencjackich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne

Dr Agnieszka Łobocka

Dr Agnieszka Łuszpak

Dr Paweł Bernacki

Dr Bożena Hojka

Dr Stefan Nowicki

Dr hab. Agnieszka Wandel

Dr Piotr Malak


W roku akademickim 2020/21 opiekunami planowanych seminariów licencjackich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr K. Setkowicz dr. K. Augustyn dr. A. Łobocka
dr P. Bernacki
dr E. Herden
dr. E. Jabłońska-Stefanowicz

Terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2020/21:

Czerwiec: 23 – zdalne; 24 – tradycyjne
Lipiec: 1 – tradycyjne/zdalne; 5, 6 – tradycyjne; 7, 8 – zdalne
Wrzesień: 8 – tradycyjne; 9 – zdalne; 10 – mieszane (jeśli będzie taka potrzeba).


Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2019/20:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr hab. H. Rusińska-Giertych dr K. Augustyn dr A. Łobocka
dr P. Bernacki
dr B. Hojka
dr E. Herden
dr E. Jabłońska-Stefanowicz

Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2018/19:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr E. Herden dr R. Aleksandrowicz dr A. Łobocka
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Jamróz-Stolarska
dr P. Bernacki
dr A. Łobocka
dr E. Jabłońska-Stefanowicz

Terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2018/19:

Czerwiec: 17.06, 26.06, 28.06; Lipiec: 1.07, 3.07, 5.07; Wrzesień: 11.09, 25.09; Październik: 30.10

Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2017/18:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr D. Siwecka dr R. Aleksandrowicz dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Jamróz-Stolarska
dr P. Malak
dr A. Łach
dr E. Repucho

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia w roku akademickim 2017/18 na kierunku PCiS:
Czerwiec: 25; Lipiec: 2, 4, 5; Wrzesień: 10, 14

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia w roku akademickim 2017/18 na kierunku INiB:
Czerwiec: 27; Lipiec: 6; Wrzesień: 12

Dodatkowy termin obron prac dyplomowych dla kierunków PCiS i INB wyznaczono na środę 24 X 2018 r.


Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2016/17:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr R. Aleksandowicz dr hab. M. Góralska dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Herden dr A. Łobocka
dr K. Augustyn
dr A. Wandel
dr A. Łobocka

Terminy obron:
Czerwiec: 17.06, 22.06, 24.06, 29.06; Lipiec: 7.07, 11.07, 14.07; Wrzesień: 14.09, 16.09, 19.09


Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2015/16:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza,
dr Agnieszka Łobocka dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr hab. prof. UWr Marta Skalska-Zlat dr Ewa Repucho
prof. Krzysztof Walczak dr Renata Aleksandrowicz