Dojazd

Miejsce obrad: Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; sala 104 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław.