Obowiązkowe szkolenie BHP i PPOŻ dla studentów I roku INiB oraz PCiS.

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2014/2015
szkolenie wstępne BHP dla studentów tylko  w formie  e-learningu

Szanowni Państwo,

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 października  do 31 grudnia 2014r.

Jak uruchomić szkolenie ?

1.      Wejdź na stronę https://speno.uni.wroc.pl

2.      Zaloguj się (prawy górny róg ekranu).

3.      Uzupełnij profil użytkownika.

4.      Odbierz mail aktywacyjny.

5.      Odszukaj kurs: Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. (wrzesień 2014)

6.      Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2014Z

7.      Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.