Kandydaci

WYNIKI REKRUTACJI       

Oferujemy Państwu możliwość podjęcia studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym
na dwóch kierunkach realizowanych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I i II stopnia

Współczesne biblioteki nieodmiennie dbają o rozwój intelektualny i emocjonalny społeczeństwa. Jednak oprócz tego stanowią pomost pomiędzy ich użytkownikami a nieprzebranymi zasobami wiedzy. Umiejętność efektywnego wykorzystywania informacji (e-informacji) decyduje w coraz większym stopniu o statusie ekonomicznym i społecznym. Kształcimy specjalistów, którzy dzięki sprawnemu poruszaniu się w obszarze nowych technologii, wykorzystują je w pracy zawodowej do zapewnienia przepływu informacji i rozwoju kapitału ludzkiego. Dbamy, aby program studiów był nieustannie dostosowywany do potrzeb runku pracy!

Więcej informacji

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia

Nowy kierunek jest odpowiedzią Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na współczesne zapotrzebowanie rynku wydawniczego. Na skutek jego gwałtownych zmian wzrasta znaczenie publikacji elektronicznych, których naturalnym środowiskiem jest Internet. Publikowanie stało się możliwe poza wydawnictwem. Praca w wydawnictwie nie ogranicza się do pracy z tekstem. Tekst trzeba umieć przetwarzać i rozpowszechniać za pomocą najnowszych technologii. Niezbędne jest więc przygotowanie kadry dysponującej nowymi, interdyscyplinarnymi kompetencjami. Kierunek działa od dwóch lat. Bądź jednym z pierwszych, którzy na poziomie akademickim posiądą wiedzę i umiejętności zapewniające podjęcie ciekawej pracy!

Więcej informacji