Dla autorów

Pełny tekst artykułu o objętości do 15 stron znormalizowanych z załącznikami (do 27 000 znaków ze spacjami) należy nadesłać pocztą elektroniczną do 31 stycznia 2017 r.