Co to za konkurs?

Organizatorem konkursu jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykonanie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z kierownikiem Konkursu) i rozdany uczestnikom konferencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz – kierownik Konferencji,

– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,

– prof. dr hab. Małgorzata Komza – członek Komisji,

– dr hab. Bożena Koredczuk – członek Komisji,

– mgr Wojciech Sierżęga – członek Komisji,

– dr Ewa Repucho – kierownik Konkursu.