Błędy w USOS

Opis błędów w USOS wraz z podaniem:

imienia i nazwiska, numeru indeksu, trybu studiów (stacjonarne /niestacjonarne, I/II stopnia) oraz roku studiów

prosimy zgłaszać w wiadomości mailowej: jerzy.mazurek@uwr.edu.pl lub telefonicznie 71-375-24-57.