Bieżące informacje dla studentów

Szanowni Studenci!  

Zaczynamy nabór na stypendium Erasmus+ Studia w roku akademickim 2022/2023 na semestr zimowy i letni.

Czekają na Was uniwersytety w Grecji, Chorwacji, Portugalii, Francji, Słowacji, Słowenii i na Litwie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorką instytutową,
dr Agnieszką Łuszpak (agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl, a także poprzez MS Teams).

Termin zakończenia rekrutacji: 4 marca 2022 r.

Więcej o programie:

Erasmus+ Studenci wyjeżdżający

Prezentacja na temat rekrutacji

Prorektor ds. Projektów i Relacji Międzynarodowych oraz Koordynator pr. Erasmus+ zapraszają – zobacz!

Serdecznie zapraszamy!


Erasmus+ Studia | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją stypendystki z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa p. Estery Matkiewicz udostępnioną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Materiał umieszczony został na koncie Biura Współpracy Międzynarodowej w serwisie YouTube pod następującym adresem.
Autorce gratulujemy sukcesów oraz doskonałego materiału dokumentującego zalety programu Erasmus+.


Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osób do pracy na stanowisku Opiekuna / Opiekunki ekspozycji – informacja.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko bibliotekarza


Informacja o projekcie Humanistyka Cyfrowa dla Przyszłości: http://phc.uni.wroc.pl/interreg/


Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl.

Prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów oraz numeru indeksu,
– w sprawie lektoratów należy kontaktować się ze SPNJO UWr,
– w sprawie zajęć wf z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UWr,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!
dr hab. A. Firlej-Buzon


Informacja o programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o programie stypendialnym dla młodych humanistów przewidzianym na przedział od grudnia 2021 r. do października 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2021 r. pod adresem Instytutu De Republica.
Wszystkie informacje dotyczące programu oraz harmonogramu stypendium są dostępne na ww. stronie w zakładce Stypendium.


Zasady zapisów na zajęcia opcyjne w roku akademickim 2021/2022


Szanowni Absolwenci!
Szanowni Studenci!

Jeśli pracujecie lub niedawno pracowaliście Państwo w bibliotece szkolnej poza granicami Polski (również jako wolontariusze) – zachęcamy do podzielenia się z polskimi czytelnikami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Szczególnie interesuje nas:

– status biblioteki szkolnej (czy jest częścią szkoły?) i zatrudnionych tam osób (czy są nauczycielami?);
– warunki zatrudnienia (czy są jakieś zasady/standardy np. związane z liczbą uczniów?);
– warunki pracy biblioteki w konkretnym kraju (lokal, budżet, czas otwarcia) i jej główne zadania;
– czy bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej/informacyjnej/medialnej?;
– czy nauczyciele prowadzą zajęcia przedmiotowe w bibliotece lub czytelni, w oparciu o jej warsztat informacyjny?);
– jakie formy pracy kulturalnej i propagowania czytelnictwa są prowadzone w tych bibliotekach? Które z nich cieszą się szczególnym zainteresowaniem czytelników?;
– jak lokalna specyfika wpływa na codzienne funkcjonowanie biblioteki szkolnej?;
– każda dodatkowa informacja, fotografie wnętrza bibliotek szkolnych oraz prowadzonych przez nie zajęć itp.

Relacje przygotowane w formie pisemnej proszę kierować na mój adres mailowy bogumila.staniow@uwr.edu.pl
Po konsultacji i zakwalifikowaniu teksty będą się ukazywać w najważniejszym polskim periodyku dla bibliotekarzy szkolnych: “Biblioteka w Szkole”. Osobom chętnym oferuję pomoc w ostatecznej redakcji tekstów.
prof. Bogumiła Staniów


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu obserwowanie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia oraz ich przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy, a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów. Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia w Instytucie, umożliwią modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INiB i PCiS.


Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o terminowe dostarczanie zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach, a także w działalności charytatywnej (np. wolontariat) do sekretariatu w formie drukowanej lub cyfrowej jako załącznik w postaci skanu na adres poczty elektronicznej ib.ibi@uwr.edu.pl)


Informacja o szkoleniu Copywriting w praktyce z mgr Szymonem Barabachem

Uczestnicy szkolenia proszeni są o zgłaszanie się po odbiór certyfikatów w godzinach pracy sekretariatu.


Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium


Informacja o lektoratach języka obcego:

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (INiB), studia I stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe (PCiS), studia I stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego

INiB oraz PCiS, studia II stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego


Samorząd Studencki UWr poszukuje osób, które chciałyby stać się przewodnikami zagranicznych studentów przyjeżdżających na nasz Uniwersytet.

Mile widziani są zwłaszcza studenci, którzy sami uczestniczyli w wymianie Erasmus lub chcą na taką wyjechać. Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/buddy-system