Historia Biblioteki

Zaczątków biblioteki należy dopatrywać się zaraz po powstaniu Katedry Bibliotekoznawstwa (1956 r; przekształcona w 1969 r. w Instytut Bibliotekoznawstwa). Pierwsze gromadzone książki pochodziły z darów pracowników, m.in. od prof. Antoniego Knota. Z zapisów akcesyjnych i inwentarzowych wynika, że książki zaczęto kupować w 1961 roku. Do listopada 1973 r. Biblioteka prowadzona była na zmianę przez pracowników naukowych Katedry (Instytutu): Stanisława J. Gruczyńskiego, Annę Migoniową, Annę Aleksiewicz, Barbarę Cichocką, Stefana Kubowa. W 1972 r. została włączona do sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Etat biblioteczny otrzymała 21 XI 1973 r. Pierwszym bibliotekarzem została Jadwiga Kowalewska, następnie Maria Kundowa, od 1980 do 2015 r. biblioteką kierował st. kustosz dyplomowany mgr Piotr Litwiniuk, następnie w latach 2015-2017 funkcję kierownika pełniła st. kustosz dyplomowany mgr Róża Żelaźniewicz. Od 2017 r. Biblioteką kieruje kustosz biblioteczny mgr Magdalena Lamperska.

Do listopada 1977 r. biblioteka nie miała właściwie swojego lokalu. Większość księgozbioru (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej “Na Piasku”, ul. Św. Jadwigi 3, sala nr 5) mieściła się w niedużym pokoju, gdzie oprócz bibliotekarza pracowało jeszcze kilku asystentów Instytutu. Pod koniec 1977 roku zbiory przeniesiono do większego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie na bibliotekę. Jednakże jeszcze i wtedy zbiory były rozparcelowane w kilku pokojach pracowników Instytutu. Stan ten trwał do kwietnia 1989 r., kiedy to Instytut otrzymał nowe, wyremontowane pomieszczenie przy pl. Uniwersyteckim 9/13. Tu już powstała biblioteka z prawdziwego zdarzenia z czytelnią (do tej pory bowiem funkcjonowała tylko jako wypożyczalnia) na 18 miejsc, z obsadą trzech etatów. W 2013 r. Biblioteka z 1 piętra przeniosła się na parter zajmując pomieszczenia po zlikwidowanej kawiarni uniwersyteckiej Cafe Uni. Aktualnie posiada nowoczesny magazyn z przesuwnymi regałami oraz windę łączącą z pomieszczeniami w piwnicy.

Od 1 stycznia 1974 r. Biblioteka została ona włączona w system centralnego opracowania druków zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej. Na miejscu opracowywane są, podobnie jak w innych bibliotekach specjalistycznych, czasopisma i zbiory specjalne. Od maja 1997 roku książki opracowywane są w systemie VTLS (od września 2002 w systemie VIRTUA). Do dziś opracowano ponad 16.500 tytułów. Retrokonwersja ma objąć cały księgozbiór biblioteki oraz wspaniałe zbiory, które zostały przekazane w darze od znakomitego drukarza i bibliofila, prof. Jana Kuglina.

W czerwcu 1997 r. w czytelni znajdowały się trzy komputery dla czytelników z dostępem do Internetu i baz danych. W 2018 r. ilość stanowisk wzrosła do pięciu komputerów. Oprócz baz danych można korzystać z programów DTP (Adobe InDesign oraz Adobe Photoshop). Jedno stanowisko jest dedykowane Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Biblioteka posiada również nowoczesny skaner Plustec Opticbook A300 do dyspozycji czytelników.

W październiku 2014 r. Biblioteka dołączyła do systemu VIRTUA na płaszczyźnie komputerowego zamawiania książek. Z uwagi, że jeszcze ok. 20% zbiorów jest nieopracowanych elektronicznie, czyli niewidocznych w katalogu komputerowym, cały czas warto korzystać z katalogu kartkowego, który jest bez przerwy meliorowany. W 2019 r. Biblioteka przeszła w całości na własne opracowanie zbiorów oraz retrokonwersję książek nieopracowanych w systemie VIRTUA.