Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Instytucie Bibliotekoznawstwa 1998-2001

 

Wcześniejsze lata obejmują następujące wykazy:

Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Instytucie Bibliotekoznawstwa 1961-1987 / Piotr Litwiniuk; indeks przedmiotowy Elżbieta Herden.- Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocł., 1988.- 281 s. Instytut Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Wrocławski (1955 pozycji)

Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Instytucie Bibliotekoznawstwa 1988-1997 / Piotr Litwiniuk; indeks przedmiotowy Krystyna Gieda.- Wrocław: “TART”, 1997.- 90 s. Instytut Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Wrocławski (551 pozycji)

Bibliografię zebrał: Piotr Litwiniuk
Opracowała dla systemu hipertekstowego: Małgorzata Góralska