Zagadnienia

  • Teoretyczne podstawy edytorstwa. Zakres, metodologia i możliwości poznawcze. Zasady współpracy grafika i wydawcy.
  • Typografia i grafika książki, ich rola w procesie komunikacji. Dokonania wybitnych typografów.
  • Tendencje w projektowaniu książki w latach 1945–2011. Wpływ przemian technologicznych.
  • Projektowanie książki – metody i programy nauczania w Polsce i za granicą.
  • Nowoczesne oprogramowanie w pracy wydawcy. Platformy wydawnicze.
  • Książki elektroniczne. Formaty plików, zabezpieczenia, zarządzanie zasobami cyfrowymi, e-czytniki. Zagadnienia prawne.
  • Kształt książki a oczekiwania i potrzeby odbiorcy.