Rada programowa

prof. dr hab. Małgorzata Komza, UWr Wrocław

prof. dr hab. Roman Kowalik, ASP Wrocław

prof. dr hab. Anna Migoniowa, UWr Wrocław

dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, UWr Wrocław