Organizatorzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
przy udziale Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Krzysztof Migoń