Organizatorzy

prof. dr hab. Janusz Sowiński (dyrektor)
dr Marta Pękalska (sekretarz)
dr Aneta Firlej-Buzon (skarbnik)
dr Henryk Żeligowski (publikacje)

Patroni medialni:
EBIB
Print & Publishing