Typografia komputerowa – prepress – perspektywy i zagrożenia (17-19.10.2002)

Postępująca digitalizacja procesów komunikowania, a jednocześnie współistnienie dokumentów na nośnikach materialnych i cyfrowych, wymagają ujednolicenia sposobów redagowania oraz nadawania formy komunikatom pisanym i elektronicznym. Ogólna dostępność programów redagowania i przetwarzania tekstów sprawia, iż działalność edytorsko-poligraficzna nie jest już tylko domeną środowisk profesjonalnie związanych z tą dziedziną przemysłu komunikacji.

Obserwujemy też pewną dezintegrację środowisk zajmujących się redagowaniem i kształtowaniem dokumentów. Konieczna jest nie tylko integracja ludzi tworzących różnego rodzaju dokumenty (autorów, wydawców, grafików, poligrafów i dystrybutorów informacji), ale też dążenie do zachowania kompatybilności rozwijających się gwałtownie technologii prepress, stosowanych przez te środowiska.

Założeniem organizatorów konferencji było umożliwienie wymiany poglądów przedstawicielom wszystkich środowisk współtworzących współczesny dokument, zarówno na nośniku materialnym, jak i cyfrowym, a także zaproponowanie rozwiązań systemowych, które ułatwiłyby funkcjonowanie w systemie współczesnej komunikacji społecznej takich jego elementów, jak książka, prasa, wydawnictwa informacyjne i reklamowe.

Wymiana poglądów i dyskusja przedstawicieli środowisk zajmujących się informacją i komunikacją społeczną, a także środowiska wydawniczo-poligraficznego obejmowała trzy grupy zagadnień:

  1. Różne formy dokumentów funkcjonujących w systemie komunikacji społecznej (książka, prasa, multimedia, internet, wydawnictwa informacyjno-reklamowe).
  2. Typografia, jej rola i funkcja w komunikacji społecznej.
  3. Współczesna technika cyfrowa (prepress) w technologii wydawniczo-poligraficznej.

Konferencja odbyła się w dniach 17 – 19 października w Lądku Zdroju.

k1

k8 k7 k6 k5 k3 k2