Uczestnicy

1. Jakub Bajer (Poznań)
2. Andrzej Bednarz (Kielce)
3. Robert Chwałowski (Warszaw)
4. Małgorzata Dubowiak (Kraków)
5. Maciej Dutko (Wrocław)
6. Aneta Firlej-Buzon (Wrocław)
7. Małgorzata Góralska (Wrocław)
8. Sławomir Kosiarski (Warszawa)
9. Sławomir Kosmynka (Łódź)
10. Andrzej Kunstetter (Warszawa)
11. Rafał Lewandowski (Poznań)
12. Arkadiusz Liber (Wrocław)
13. Ewa Mudrak (Warszawa)
14. Witold Mudrak (Warszawa)
15. Joanna Niekraszewicz (Łódź)
16. Joanna Opoka (Łódź)
17. Marta Pękalska (Wrocław)
18. Marta Skalska-Zlat (Wrocław)
19. Michał Sławiński (Warszawa)
20. Janusz Sowiński (Wrocław)
21. Szymon Symonowicz (Warszawa)
22. Danuta Szczepańska (Warszawa)
23. Arkadiusz Ściepuro (Wrocław)
24. Grażyna Tarnawczyk (Poznań)
25. Agnieszka Zwiefka-Chwałek (Wrocław)
26. Henryk Żeligowski (Wrocław)