Organizatorzy

Konferencja była współorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Janusz Sowiński (dyrektor)
dr Marta Pękalska (sekretarz)
dr Aneta Firlej-Buzon (skarbnik)
dr Henryk Żeligowski (publikacje)