Program

Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu Pl. Uniwersytecki 1
6 grudnia, czwartek
8.30 – 9.00  Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Inauguracja konferencji – Dziekan Wydziału Filologicznego; Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

I Świat w obrazach
9.15 – 9.40 Zbiory graficzne we współczesnej cywilizacji obrazu – dr hab. prof. U.Wr. Małgorzata Komza, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
9.40 – 10.05 Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje – dr Jolanta Talbierska, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka, Gabinet Rycin
10.05 – 10.30 Wyczerpujący opis wszechświata – dawne i współczesne metody opisu treści dzieła sztuki – dr Agnieszka Seidel-Grzesińska, dr Ksenia Stanicka-Brzezicka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, Instytut Historyczny
10.30 – 10.55 Przemiany funkcji dokumentów ikonograficznych: zapomniana mowa gestów – prof. dr hab. Jakub Pokora, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
DYSKUSJA
11.15 – 11.45 Przerwa na kawę

II Dokumenty graficzne i ich kolekcje
11.45 – 12.10 Drzeworyt reprodukcyjny – od ilustracji prasowej do obiektu muzealnego – mgr Kamilla Pijanowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Grafiki
12.10 – 12.35 Świat wizualny wydawnictw kartograficznych XVI – XVII w. – dr hab. Prof. UMCS Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
12.35-13.00 Zbiory Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – typy, formy opracowania i zabezpieczenia – mgr Małgorzata Mikuła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gabinet Grafiki
13.15- 14.30 Typologiczne zróżnicowanie zbiorów Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – prezentacja mgr Arkadiusz Dobrzyniecki, Biblioteka ul. Szewska 37;
tamże – Wystawa “Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego”

14.30 – 16.00 Przerwa na obiad

16.25 – 16.50 Rekonstrukcja obrazu Wrocławia na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych – mgr Magdalena Szafkowska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
16.50 – 17.15 Sygnet drukarski – zarys problemów badawczych – dr Katarzyna Krzak-Weiss, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa
17.15 – 17.40 Ekslibrisy w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie – dr Barbara Szornel-Dąbrowska, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
17.40 – 18.05 Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na obczyźnie – dr Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
DYSKUSJA

19.00 Uroczysta kolacja

7 grudnia, piątek
8.30 – 9.30 Oddział Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 3/4 – prezentacja – dr Iwona Bińkowska
9.50 – 10.15 Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – zbiór artystyczny w bibliotece naukowej – mgr Małgorzata Biłozór-Salwa, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka, Gabinet Rycin
10.15 – 10.40 Ikonosfera Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Gabinet Rycin, Gabinet Plakatów i Galeria Jednej Książki – mgr Jadwiga Wielgut-Walczak, Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
10.40 – 11.05 O państwowych i prywatnych kolekcjach kart pocztowych – prof. dr hab. Paweł Banaś, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa
DYSKUSJA
11.25 -11.50 Przerwa na kawę

III Opracowanie i udostępnianie dokumentów graficznych
11.50 – 12.40 Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Czeskiej Akademii Nauk: założenia, metodyka, efekty – Dr Anežka Bad’urová, mgr Markéta Brabcová, przy współpracy mgr Hany Beránkovéj, Biblioteka Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
12.40 – 13.05 Opracowanie dokumentów ikonograficznych w bibliotece cyfrowej – doświadczenia Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej – mgr Agata Pietrzak, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zakład Zbiorów Ikonograficznych
13.05 – 13.30 Projekt EURIDICE – dostęp on-line do unikatowych kolekcji regionalnych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – mgr Beata Madajewska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Dział Zbiorów Specjalnych
13.30 – 13.55 Prawne aspekty udostępniania do reprodukcji zbiorów graficznych – mgr Emilia Ilska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
13.55 – 14.30  Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Świat w obrazach – Zbiory graficzne w instytucjach kultury.
Wystawa połączona z kiermaszem publikacji Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i publikacji Wydawnictwa Via Nova
– mgr Beata Wrońska