Organizatorzy

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik naukowy: dr hab. prof. UWr. Małgorzata Komza