Świat w obrazach (6-7.12.2007)

Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury, ich typologia, organizacja i funkcje

Obecna wokół nas ikonosfera ciągle nie jest badana w sposób systematyczny i wszechstronny. Konferencja włączyła się w te badania, prezentując i propagując wiedzę o zasobach i funkcjonowaniu instytucji, które gromadzą i udostępniają obrazy powielane różnymi technikami i utrwalane na różnych nośnikach. Obrazy te, przechowywane w kolekcjach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych zyskują dziś na znaczeniu, a sposoby ich opracowywania i udostępniania zmieniają się. Dlatego ważnym problemem staje się dziś wszechstronna informacja o zbiorach graficznych różnego typu, wykorzystywanych do analiz historycznych, socjologicznych, do badań z zakresu sztuki, w tym sztuki książki.