Zagadnienia

 

 • Aparat pojęciowy edytorstwa – język opisu współczesnych zjawisk komunikacji piśmiennej
 • Rynek publikacji elektronicznych
 • Ewolucja zawodu wydawcy, zadania i odpowiedzialność
 • Różne rodzaje publikowania – elementy łączące i odróżniające
 • Nowe podmioty na rynku książki
 • Projektowanie publikacji elektronicznych
 • Jakość publikacji w kontekście przemian technologicznych i kulturowych
 • Wpływ nowych technologii na praktyki lekturowe i kulturę czytelniczą
 • Czytanie książki a czytanie Internetu
 • Przygotowywanie do zawodu wydawcy
 • Prognozy dla rynku książki