Organizing Committee

 

Ewa Jabłońska-Stefanowicz – chairperson
ewa.jablonska-stefanowicz@uwr.edu.pl

Ewa Repucho – secretary
ewa.repucho@uwr.edu.pl

Elżbieta Jamróz-Stolarska – secretary
elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl

Jan Kaczorowski
jan.kaczorowski@uwr.edu.pl

Bożena Hojka
bozena.hojka@uwr.edu.pl

Olga Konatowska-Ciszek
olga.konatowska-ciszek@uwr.edu.pl

Wojciech Sierżęga
wojciech.sierzega@uwr.edu.pl