Organizatorzy

 

dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz – kierownik
ewa.jablonska-stefanowicz@uwr.edu.pl

dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – sekretarz
elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl

dr Ewa Repucho – sekretarz
ewa.repucho@uwr.edu.pl

mgr Jan Kaczorowski – skarbnik
jan.kaczorowski@uwr.edu.pl

dr Bożena Hojka
bozena.hojka@uwr.edu.pl

mgr Olga Konatowska-Ciszek
olga.konatowska-ciszek@uwr.edu.pl

mgr Wojciech Sierżęga
wojciech.sierzega@uwr.edu.pl