Opłata konferencyjna

 

Opłata pełna

450 zł

 

Opłata dla doktorantów

250 zł

 

Odpowiednią kwotę należy przelać najpóźniej do dnia 31 października 2015 r. na konto:
Nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Numer konta: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115
Tytuł przelewu: 88N/2015 – [imię i nazwisko uczestnika]