Terminarz

 • do 30 września 2014 r. – termin zgłaszania tytułów referatów wraz z krótkim abstraktem (do 150 słów). Przewidywany czas wystąpienia – do 20 minut. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do sekretarza konferencji, dr Agnieszki Wandel: agnieszka.wandel@uwr.edu.pl
  Prosimy o załączenie następujących danych:
  – tytuł/stopień naukowy
  – imię i nazwisko
  – miejsce pracy i stanowisko
  – adres do korespondencji, telefon
  – adres e-mail
 • do 15 października 2014 r. – Rada programowa podejmie decyzję o włączeniu referatu do programu konferencji
 • 20 października 2014 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i dokonania opłaty konferencyjnej w wysokości 450 zł. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia udziału i przesłanie go pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres: agnieszka.wandel@uwr.edu.pl
  lub
  Dr Agnieszka Wandel
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Uniwersytecki 9/13,
  50-137 Wrocław