Rada programowa

  • dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Adam Pawłowski – Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Maria Próchnicka – Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata – Uniwersytet Warszawski