Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji referatów na konferencję, które nadeszły z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych oraz bibliotek. Planujemy zatem organizację sesji w języku angielskim i polskim.

Nadesłane tematy obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zaproponowanego obszaru badawczego i układają się w interesującą, logiczną całość. Dotyczą przede wszystkim: badań nowych typów (gatunków) piśmiennictwa cyfrowego, badań opartych na sieciowych zasobach informacyjnych/tekstowych, metod oraz narzędzi oceny piśmiennictwa naukowego, metodologii zarządzania kolekcjami publikacji cyfrowych w bibliotekach, a także badań czytelników zasobów cyfrowych (płatnych i darmowych), użytkowników informacji specjalistycznej oraz dziecięcych odbiorców książek drukowanych i elektronicznych.

Z tym większą przyjemnością informujemy, że w programie zmieściłoby się jeszcze kilka referatów. Wszystkich zainteresowanych problematyką gorąco zachęcamy zarówno do czynnego, jak i biernego uczestnictwa w naszej konferencji.

Na nowe propozycje tematów czekamy do 30 września 2014 r.

Komitet organizacyjny