Zagadnienia

Tematyka obrad obejmie następujące zagadnienia:

  • pojęcie tożsamości książki i jej wyznaczniki,
  • tożsamość książki w różnych kręgach kulturowych,
  • tożsamość książki w językach mniejszościowych i mniej używanych,
  • kulturowa tożsamość książki w ujęciu historycznym,
  • książka w zbiorze: tożsamość zbiorowa książki,
  • tożsamość książki rozmaitych subkultur.