Rada programowa

  • Prof. dr hab. Małgorzata Komza (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna (Uniwersytet Łódzki)
  • Dr Janusz Kostecki (Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa)
  • Prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław)
  • Prof. dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)