Program

8 grudnia 2006 – piątek

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1, parter

9.30 -10.00 Rejestracja uczestników
10.00 Powitanie gości. Otwarcie konferencji
10.10-10.40 Prof. dr hab. Janusz Dunin-Horkawicz (Łódź): Czy możliwa jest idealna realizacja edytorska dzieła piśmienniczego?
10.40-11.10 Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Warszawa): Kryteria ocen stosowane wobec systemów porządkowania dokumentów
11.10-11.45 Dyskusja

11.45-12.15 Przerwa na kawę

12.15-12.45 Prof. dr hab. Irena Socha (Katowice): Krytyka literacka a krytyka książki
12.45-13.15 Dr Janusz Kostecki (Warszawa): Czytelnik jako podmiot wartościujący potencjalne i rzeczywiste lektury
13.15-13.50 Dyskusja

13.50-15.15 Przerwa

15.15-15.45 Prof. dr hab. Mirosław Górny (Poznań): Dlaczego oceny efektywności bibliotek są mało efektywne?
15.45-16.15 Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski (Kraków): Bibliotekarze – różne warianty ról
16.15-16.50 Dyskusja

16.50-17.15 Przerwa na kawę

17.15-17.45 Prof. dr hab. Andrzej Mężyński (Wrocław): Czasopisma księgo- i bibliotekoznawcze w Polsce – próba oceny
17.45-18.15 Prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń (Wrocław): Rola czasopism w krytyce piśmiennictwa naukowego
18.15-18.45 Dyskusja

18.45 Kolacja (Gmach główny UWr, Klub Uniwersytecki, parter)

9 grudnia 2006 – sobota

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1, parter

9.00-10.30
Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Leszka Pacholskiego
Wystąpienie Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Michała Sarnowskiego
Wystąpienie Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbiety Stefańczyk
Wystąpienia Gości

Przejście do Audytorium im. Prof. Władysława Świdy, budynek Wydziału Prawa IID, pl. Uniwersytecki 7/10, I piętro.

10.45-11.10 Prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław): Pół wieku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (1956-2006)
11.10-11.30 Dr Elżbieta Herden, dr Bożena Koredczuk (Wrocław): Rozwój badań naukowych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13.20 Dyskusja panelowa I: Absolwenci w oczach pracodawców
Moderator: mgr Łucja Talarczyk Malcher
13.30-14.40 Dyskusja panelowa II: Instytut w oczach absolwentów
Moderator: dr Danuta Wańka
14.45 Zakończenie obrad

15.00 Spotkanie towarzyskie i uroczysty obiad Uczestników konferencji i Zjazdu Absolwentów (Gmach główny UWr, Oratorium Marianum)