Jubileusz 50-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (8-9.12.2006)

W roku 2006 przypadła 50 rocznica powstania Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z okazji tej rocznicy w dniach 8-9 grudnia 2006 roku odbyła się konferencja naukowa na temat:
Dokument – książka – biblioteka jako przedmioty ocen i wartościowania
Ponadto odbyła się sesja okolicznościowa poświęcona ocenie dorobku i osiągnięć naukowych i dydaktycznych Instytutu połączona ze zjazdem absolwentów.