Program

8 października 2004 (piątek)
10.00 Powitanie uczestników konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra hab. Zdzisława Latajkę
10.10 – 10.35 Otwarcie konferencji i wystąpienie Prezydenta Wrocławia dra Rafała Dutkiewicza O roli i znaczeniu samorządowych druków ulotnych
10.35 – 10.55 Prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław): Bibliologia o drukach ulotnych i okolicznościowych – terminologia i typologia
10.55 – 11.15 Prof. dr hab. Edmund Kotarski (Gdańsk): Druki ulotne i okolicznościowe w krajobrazie medialnym XVII- i XVIII-wiecznego Gdańska
11.15 – 11.35 Mgr Alicja Łojko, mgr Agata Michalska (Szczecin): Szczecińskie druki okolicznościowe z XVI i XVII w. jako źródło wiedzy o historii miasta
11.35 – 11.55 Doc. dr Gabriela Žibritová (Bratysława): Druki ulotne w kulturze Słowacji XVI-XVIII w.11.55 – 12.30 Dyskusja
13.00 – 15.00 Obiad i przerwa obiadowa

15.00 – 15.20 Prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Katowice): Poetyka druków ulotnych okresu powstań i plebiscytu na Śląsku
15.20 – 15.40 Mgr Emilia Słomianowska-Kamińska (Warszawa): Druki ulotne w polityce (wybrane druki wyborcze – ich znaczenie i funkcje)
15.40 – 16.00 Mgr Maria Klamut (Warszawa): Obraz okupacji w świetle kolekcji druków ulotnych z lat 1939-1945
16.00 – 16.10 Prof. dr hab. Antoni Krawczyk (Lublin): Jana Stanisława Jabłonowskiego krytyczne spojrzenie na rolę politycznych druków ulotnych w Polsce 1. poł. XVIII w. (komunikat)
16.10 – 16.20 Mgr Mikołaj Ochmański (Warszawa): Druki okolicznościowe królewieckiej oficyny Johanna Reusnera jako źródło informacji o związkach mieszkańców Prus Książęcych z Rzeczypospolitą (komunikat)

16.20 – 16.40 Dyskusja
16.40 – 17.10 Przerwa

17.10 – 17.30 Dr Katarzyna Tałuć (Katowice): Druki ulotne Poczty Podziemnej w polskich ośrodkach internowania (1982-1990) – ich rola w kształtowaniu obrazu polskiej kultury
17.30 – 17.50 Dr Aneta Firlej-Buzon (Wrocław): Banknoty w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako narzędzie propagandy społeczno-politycznej

17.50 – 18.10 Dyskusja
18.30 – 19.15 Koncert
19.15 Uroczysta kolacja

9 października 2004 (sobota)

10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Ludwika Ślękowa (Wrocław): Rola literacka i źródłowo-historyczna okolicznościowej poezji rodzinnej
10.20 – 10.40 Mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska (Olsztyn): Obraz życia codziennego i społecznego ludności polskojęzycznej w Prusach w świetle rozporządzeń władców pruskich od XVII do XIX w.
10.40 – 11.00 Dr Ryszard Nowicki (Bydgoszcz): Mowy pogrzebowe okresu zaborów jako źródło poznania wzorów osobowych
11.00 – 11.20 Dr Emilia Ohar (Lwów): Druki ulotne i okolicznościowe jako składniki subkultury dziecięcej
11.20 – 11.40 Dr Anna Gruca (Kraków): Druki na cele dobroczynne opublikowane w Krakowie w latach 1866-1914

11.40 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.20 Dr Iwona Pietrzkiewicz (Kraków): Dokumenty ulotne i okolicznościowe w środowisku polskich kanoników regularnych
12.20 – 12.40 Dr Jolanta Gwioździk (Katowice): Druki okolicznościowe w środowisku żeńskich klasztorów kontemplacyjnych doby staropolskiej
12.40 – 13.00 Mgr Elżbieta Pokorzyńska (Warszawa): Udział szarego obywatela w tworzeniu uniwersum słowa drukowanego – akcydensy

13.00 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 15.00 Obiad i przerwa obiadowa

15.00 – 15. 20 Prof. dr hab. Irena Socha (Katowice): Druki ulotne i okolicznościowe jako świadectwo kultury szkoły
15.20 – 15.40 Prof. dr hab. Emil Orzechowski (Kraków): Życie teatralne w świetle towarzyszących mu druków okolicznościowych
15.40 – 16.00 Dr Wojciech Tomaszewski (Warszawa): O znaczeniu druków ulotnych i okolicznościowych dla badań nad historią muzyki i życia muzycznego
16.00 – 16.20 Mgr Weronika Karlak (Wrocław): Druki ulotne i okolicznościowe źródłem badań biograficznych dla ich właściciela – na przykładzie zbioru Dawida Rhenischa, wrocławskiego kaznodziei i profesora przełomu XVI/XVII w.
16.20 – 16.40 Dr Bożena Koredczuk (Wrocław): Druki ulotne jako źródła do badań nad popularyzacją nauki we Wrocławiu w latach 1945-1950

16.40 – 17.15 Dyskusja
18.30 Kolacja w ogrodzie (w razie niepogody w zamku)

10 października 2004 (niedziela)

10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Danuta Hombek (Kielce): Bibliologiczne druki ulotne w Polsce XVIII w.
10.20 – 10.40 Mgr Beata Kurek (Kraków): Wartość druków ulotnych i okolicznościowych dla badań nad historią krakowskich instytucji książki w XX wieku
10.40 – 11.00 Dr Barbara Szornel-Dąbrowska (Kielce): Druki ulotne Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie (1922-1952)
11.00 – 11.20 Mgr Wojciech Kaczorowski (Wrocław): Okazja czyni edytora. Okolicznościowe druki bibliofilskie w zbiorach Muzeum Sztuki Książki we Wrocławiu
11.20 – 11.40 Dr Maria Kalczyńska (Katowice): Kultura książki i prasy “Polonii” niemieckiej po 1990 r. w świetle dokumentów życia społecznego
11.40 – 12.00 Mgr Joanna Kołodziejczyk (Kraków): Druki ulotne we współczesnej reklamie książki – ich język, forma, treść i funkcje

12.00 – 12.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.00 Obiad
14.00 Wyjazd do Wrocławia