Organizatorzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
Zakład Teorii i Historii Książki

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Anna Migoniowa
Prof. dr hab. Krzysztof Migoń
Dr hab. Marta Skalska-Zlat
Dr Aneta Firlej-Buzon
Dr Elżbieta Herden – sekretarz
Dr Bożena Koredczuk – skarbnik