Program

I dzień

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

9.30-11.00 Sekcja 1: Język – możliwości i ograniczenia

Małgorzata Wyrzykowska
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
Problem definiowania pojęcia dziedzictwa kulturowego w wybranych językach europejskich

Ksenia Stanicka-Brzezicka
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Tradycyjny a bazodanowy opis zabytku. Próba porównania i artykulacji problemów

Leszek Śnieżko
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum NUKAT
Perspektywy współpracy kartotek haseł wzorcowych w Polsce

Paweł Rygiel
Biblioteka Narodowa
Opis rzeczowy dokumentów ikonograficznych. Narzędzia indeksowania i ich zastosowanie w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych

Dawid Cichocki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Język informacyjno-wyszukiwawczy do opisu i wyszukiwania informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych

Katarzyna Zielonka / Marcin Kłos
Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku / Centralne Muzeum Morskie, Dział Historii Budownictwa Okrętowego
Strukturyzacja języka opisu. Doświadczenia Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz

11.00-11.30 dyskusja

11.30-12.00 przerwa na kawę

12.00-14.00 Sekcja 2: Standard – możliwy i potrzebny?

Agnieszka Seidel-Grzesińska
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
CIDOC Conceptual Reference Model – wreszcie uniwersalna norma opisu dziedzictwa kulturowego?

Stefan Du Chateau
Université de Lyon – Jean Moulin, Institut d’Administration des Entreprises, Centre de Recherche en Gestion Magellan (Zespół projektowy MODEME)
Systeme hybride pour l’acquisition et gestion des connaissances dans le domaine du patrimoine culturel

Angela Kailus
Bildarchiv Foto Marburg
LIDO – the harvesting format for heritage collection data

Anna Wałek
BGiOINT Politechniki Wrocławskiej; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Standardy metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych i wybranych projektach międzynarodowych (Europeana)

Anetta Kępczyńska-Walczak
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
W dżungli danych – poszukiwanie rozproszonych zasobów wiedzy o dziedzictwie kulturowym

Wanda Klenczon
Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny
Od katalogów drukowanych do bibliotek cyfrowych – standardy opisu bibliograficznego dokumentów ikonograficznych

14.15-14.30 dyskusja

14.30-15.30 przerwa obiadowa

15.30-17.00 Sekcja 3: Narzędzia – uniwersalne czy zindywidualizowane?

Zbigniew Major
Awangardowe technologie informatyczne postrzegane przez pryzmat wymiernych korzyści dla użytkownika oprogramowania, czyli dlaczego współczesne oprogramowanie nas denerwuje i jak temu zaradzić

Cezary Mazurek / Tomasz Parkoła / Marcin Werla
Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PAN
dMuseion – oprogramowanie do budowy muzeów cyfrowych

Albina Mościcka / Marek Marzec
Instytut Geodezji i Kartografii / NASK, Redakcja Polska.pl
Rola informacji geograficznej zawartej w opisach dóbr kultury w ułatwianiu dostępu do zasobów dziedzictwa

Dariusz Przybytek / Anna Osowska
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Kartograficznych
Georeferencyjna aplikacja inwentarzowo-katalogowa i digitalizacja kartografików w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Iwona Bińkowska
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Graficznych
Dwa w jednym: narzędzie dla badacza i przewodnik dla turysty

Rafał Magryś
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Oddział Archiwistyki Zasobów Cyfrowych
“Niech żyje wolność, wolność i swoboda” – budowa systemów informatycznych w NAC

17.00-17.15 przerwa

17.15-18.15 Sekcja 4: Zasoby cyfrowe wsparciem dla zabezpieczenia dóbr kultury

Piotr Jędrzejewski, Jacek Herold
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Sieciowa baza danych zabytków ruchomych

Monika Barwik, Robert Pasieczny
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Narodowa Instytucja Kultury
Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

18.15- 18.30 dyskusja


II dzień

9.00-10.45 Sekcja 5: Zasoby cyfrowe – nowa jakość w nauce i edukacji?

Teresa Święćkowska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Prawa własności intelektualnej a dostęp do dóbr kultury w sieci

Maria Pietruszka / Rafał Szrajber / Jarosław Andrzejczak
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki
Wirtualne muzeum na wyciągnięcie ręki – interaktywna infografika czy cyfrowa forma zabytku dostępna online

Rafał Szrajber
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki
Cyfrowe modele zabytków architektury dostępne online a ich wiarygodność historyczna

Adam Żurek
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Interdyscyplinarny system interaktywnej, humanistycznej informacji naukowej. Koncepcja, próby realizacji, bariery, perspektywy

Diana Łańcucka-Codogny
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Graficznych
Obrazowa baza znaków własnościowych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Ewa Chuchro
Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Nauka 2.0: ustalenia terminologiczne

10.45-11.15 dyskusja

11.15-11.45 przerwa na kawę

11.45-13.00 Sekcja 6: Kolekcje w Sieci – razem czy osobno?

Leszek Wetesko / Adam Żurek
Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie / Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim. (Projekt badawczy-rozwojowy realizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w okresie 01 08 2009 – 21 07 2012.)

Piotr Kopszak
Muzeum Narodowe w Warszawie
Między fiszką a monografią – uwagi o doświadczeniach w opracowywaniu informacji o dziełach sztuki na potrzeby muzeum cyfrowego MNW

Filip Kwiatek
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Oddział Fotografii
Opis archiwalny i prezentacja on-line zdigitalizowanych fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym

Dorota Sidorowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Ossolińskie stare druki w sieci. Opracowanie i udostępnianie

Emilia Słomianowska-Kamińska
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
Dokumenty życia społecznego w sieci

13.00-13.30 dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-15.50 Sekcja 7: Użytkownik – jego miejsce i rola w Sieci

Rafał Zapłata
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Archeologii
Dziedzictwo archeologiczne w Sieci

Małgorzata Janiak
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Blogi jako niekonwencjonalne źródło informacji o sztuce

Maria Próchnicka / Małgorzata Janiak / Monika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Modele mentalne użytkowników bibliotek cyfrowych tworzone przez studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Agnieszka Długosz
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Nowe formy prezentacji inwentarzy archiwalnych w środowisku Internetu

15.50-16.05 przerwa

16.05-16.45 Sekcja 8: Społeczność – wspólne działanie, wspólne korzyści

Agata Zysiak
Uniwersytet Łódzki, Instytutu Socjologii
Historia 2.0 – użytkownicy i historycy w cyfrowym archiwum

Magdalena Wójcik
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wspólne tworzenie zasobów wiedzy o literaturze na przykładzie polskich serwisów społecznościowych dla miłośników książek

16.45-17.30 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji