Rada programowa

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Małgorzata Komza – Uniwersytet Wrocławski

mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

dr Elżbieta Herden – Uniwersytet Wrocławski

dr Piotr Oszczanowski – Uniwersytet Wrocławski

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska – Uniwersytet Wrocławski

dr Ksenia Stanicka-Brzezicka – Uniwersytet Wrocławski