Rada programowa

dr Renata Aleksandrowicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

dr Janusz Kostecki (Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa)

prof. dr hab. Anna Migoniowa – kierownik konferencji (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej)

dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii)