Czytanie – czytelnictwo – czytelnik… (1-3.12.2009)

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
organizuje w dniach 1-3 grudnia 2009 r. międzynarodową konferencję na temat
Czytanie – czytelnictwo – czytelnik
jako zjawisko kultury i przedmiot badań

Lektura i czytelnictwo – jako sposoby uczestnictwa w kulturze piśmienniczej – były i są w naszym kręgu cywilizacyjnym ważnym (a często bezkonkurencyjnym) sposobem kontaktowania się ludzi w skali ponadlokalnej oraz formą udziału w życiu umysłowym i duchowym społeczeństw. Zakres i charakter relacji z wytworami pisma i druku traktuje się często jako wskaźnik rozwoju danej kultury, a samych czytelników zalicza się do szeroko rozumianej elity. Jako zjawisko wielowymiarowe czytelnictwo stanowi przedmiot zainteresowania wielu nauk. Wynika stąd potrzeba i sens badań interdyscyplinarnych: teoretycznych i empirycznych, historycznych i ukierunkowanych na współczesność, a nawet prognostycznych, opisujących fenomenologię czytelnika (i czytelnictwa) indywidualnego i zbiorowego, przemiany katalogu lektur i kanonów lekturowych.
Konferencja, w której swoje badania – obok bibliologów – zaprezentują literaturoznawcy, historycy, psychologowie, pedagodzy, socjologowie, pokaże przemiany procesów czytelniczych w przeszłości i we współczesnym świecie, w różnych grupach i środowiskach społecznych.
Konferencja będzie okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zjawiska czytelnicze, pozwoli na diagnozę obecnego stanu kultury czytelniczej, rozpatrzenie jej perspektyw i przyszłych możliwości, a także stworzenie programu badań w tym zakresie.

Przewidujemy publikację materiałów konferencyjnych w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego.
Serdecznie zapraszamy!