Program

10 października
Sala im. Banacha w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 1
Sesja I: Terapeutyczne oddziaływanie lektury – prowadzi prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz

godz. 9.00-9.15 – Rejestracja uczestników

godz. 9.15-9.30 – Powitanie przez prof. dr hab. Marię Pidłypczak-Majerowicz – przewodniczącą konferencji.

godz. 9.30-9.50 – dr Irena Borecka /WSZ Wałbrzych/ Zastosowanie biblioterapii w terapii rodzin.

godz. 9.50-10.10 – dr Lidia Ippold /AP Kraków/ Oczekiwania czytelnicze dziecka w różnych fazach jego rozwoju psychofizycznego a biblioterapia.

godz. 10.10-10.30 – dr Maria Molicka /PWSZ Leszno/ Wspieranie rozwoju dziecka i terapia poprzez bajki terapeutyczne.

godz. 10.30-10.50 – dr Aneta Firlej-Buzon /UWr/ Stary lek na nowe czasy (terapeutyczna rola czytania u dzieci a odbiór mediów elektronicznych).

godz. 10.50-11.10 – Przerwa na kawę.

godz. 11.10-11.30 – dr Małgorzata Czerwińska /Uniwersytet Zielonogórski/ Terapeutyczna wartość twórczości poetyckiej osób niewidzących. Znaczenie dla autorewalidacji i integracji społecznej.

godz. 11.30-11.50 – mgr Małgorzata Siemież /DSWE TWP/ Twórczość literacka jako forma autoterapii na przykładzie Tadeusza Geniusza

godz.11.50-12.10 – dr Bogusława Lewandowska /PAN Warszawa/ Twórczość literacka Stanisława Brzozowskiego jako forma autoterapii

godz. 12.10-12.30 – mgr Tomasz Kruszewski /UMK/ Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością.

godz. 12.30-13.00 – Dyskusja.
Sesja II:Terapeutyczna funkcja nowoczesnych bibliotek- prowadzi mgr Krystyna Hrycyk

godz. 14.00-14.20 – mgr Aleksandra Erlandsson /Pedagogiska centralen, Szwecja/ W służbie biblioterapii (biblioterapia w bibliotekach szwedzkich).

godz. 14.20-14.40 – prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel /UMK/ Biblioterapeuta w świecie ciszy (o specyfice pracy z niesłyszącym użytkownikiem biblioteki.

godz. 14.40-15.00 – dr Renata Aleksandrowicz / UWr/ Rola książki i biblioteki w życiu ludzi starszych.

godz. 15.00-15.20 – dr Mariola Antczak /UL/ Drama na usługach biblioterapii.

godz. 15.20-16.00 – Przerwa na kawę.

Sesja II cd.:Terapeutyczna funkcja nowoczesnych bibliotek – prowadzi prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

godz. 16.00-16.10 – dr Beata E. Łaszewska-Radwańska /SKiBA Wrocław/ Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej

godz. 16.10-16.30 – mgr Katarzyna Domańska /AP Bydgoszcz/ Formy pracy wykorzystywane w pracy z czytelnikiem niesłyszącym, niedosłyszącym, niewidzącym i niedowidzącym w bibliotekach szkolnych na przykładzie bydgoskich ośrodków wychowawczych.

godz. 16.30-16.40 – mgr Renata Kosak /MBP Wrocław/ Praca biblioterapeutyczna prowadzona w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

godz. 16.40-17.00 – dr Arkadiusz Liber /PWr/ Problemy związane z propagacją wiedzy niepełnej i dezinformacji w biblioterapii elektronicznej.

godz. 17.00-17.20 – Dyskusja.

godz. 18.00 – Uroczysta kolacja w Klubie UWr. “Jesienna etiuda” spektakl w wykonaniu słuchaczy PPSKAKiB SKIBA
11 października

Budynek Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKIBA przy ul. Niemcewicza 4.

Sesja III. Z doświadczeń biblioterapeuty (zajęcia warsztatowe)

godz. 9.00-9.20 – mgr Krystyna Hrycyk /SKiBA/ Kształcenie w zakresie biblioterapii.

godz. 9.20-9.40 – mgr Elżbieta Grzebyk /SKiBA/ Samopomocowy warsztat arteterapii. Tworzenie i wykorzystanie.

godz. 9.40-11.00 – Zwiedzanie wystawy. Przerwa na kawę.

godz. 11.00-12.30 – dr Mariola Antczak /UL/ Drama na usługach biblioterapii (na podst. baśni “Matka” J. Ch. Andersena).

godz.12.30-14.30 – dr Maria Molicka /PWSZ Leszno/ Bajki relaksacyjne – warsztaty.

godz.14.30-15.00 – Przerwa.

godz. 15.00-16.30 – mgr Genowefa Surniak /SKiBA/ To co najważniejsze. Zajęcia warsztatowe o wartościach.

godz. 16.30-17.00 – Dyskusja. Zakończenie konferencji.