Organizatorzy

Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

przy współpracy

Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz – przewodnicząca konferencji
dr Renata Aleksandrowicz – sekretarz konferencji