Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody (10-11.10.2003)

Konferencja odbyła się w dniach 10 – 11 października 2003 roku we Wrocławiu.

Tematyka sesji dotyczyła teoretycznych i praktycznych kwestii związanych z terapeutyczną rolą książki i biblioteki.